O mateřské škole

Provoz: 6.30 - 16.00 hod.
Poplatek: 250, - Kč/měsíc (vybírá p. Miková)
Telefon: +420 728 526 753
E-mail: ms.borlada@seznam.cz
Vedoucí učitelka: Ivana Hušková
Učitelka: Dana Fendrichová

Pro školní rok 2023/24 je zapsáno v MŠ 24 dětí.

Naše krédo: Chceme, aby děti byly u nás v mateřince spokojené a v bezpečí, aby jejich pobyt zde byl smysluplný a byl pro ně přínosem v jejich rozvoji.

Režim dne

6.30 - 8.00 Scházení dětí ve třídě, hra
8.15 - 8.30 Ranní přesnídávka
8.30 - 11.15 Hra, cvičení, chvilka soustředění, individuální či skupinové práce, doplňková činnost pro předškolní děti, pobyt venku (vždy dle podmínek, přání a potřeb dětí)
11.15 - 12.00 Oběd
12.00 - 14.30 Polední klid, spánek
14.30 - 14.45 Hygiena, odpolední svačina
14.45 - 16.00 Odpolední zábavné činnosti