15. 1. 2021, 17:38:43

#dejmemalotridkamzelenou

 Naše škola je zapojena do výzvy málotřídních škol za návrat všech žáků do školy! Text celé výzvy, která dne 18.1.2021 je odeslána naší vládě, MZ a MŠMT, najdete zde. Držme si palce :-) AB

28. 12. 2020, 19:20:50

Jak po vánočních prázdninách

Milí rodiče a děti, od pondělí 4.1. 2021 bude plně v provozu MŠ, ŠJ a ŠD.

Do ZŠ nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku na prezenční výuku dle rozvrhu, 5. vyučovací hodina pro 2. ročník odpadá. Klub AJ a NJ se bude konat! Nezapomeňte na roušky.

3.-5. ročník se vzdělává bohužel opět distančně dle rozvrhu v TEAMS. Děti si zase mohou dojít pro oběd! Zapůjčení notebooků a tabletů pro distanční výuku bude možné ve středu 30.12. 2020 v době od 9.00 do 11.00 hod. po předchozí telefonické domluvě (734 314 473).

Hodně zdraví a pevné nervy do nového roku přeje všem Alena Braunová :-)

21. 12. 2020, 23:52:27

PF 2021

 

15. 12. 2020, 0:13:24

Vánoční prázdniny

 Milí rodiče, milé děti, vánoční prázdniny začínají pro ZŠ i MŠ již v pondělí 21.12. 2020, tzn., že v pátek 18.12. půjdou naposledy žáčci do školy a oslaví společně Vánoce. Sejdeme se opět v novém roce v pondělí 4.1. 2021. 

Přejeme vám všem krásné Vánoce plné rodinného štěstí, do nového roku hlavně zdraví, štěstí, lásku, lehké překonání všech překážek a dobrou náladu..., aspoň takovou jakou mají naše děti ve škole :). Podívejte se do TEAMS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA , příspěvky                                                                                                                                                                                                 Alena Braunová :-)))

25. 11. 2020, 11:39:17

Hurá - všichni do lavic :-)

Provoz ZŠ, ŠD a ŠJ od 30.11. 2020

Dne 30.11. 2020 bude obnoveno prezenční vyučování v ZŠ i pro žáky 3.,4. a 5. ročníku dle mírně upraveného rozvrhu hodin, provoz ve ŠD (pouze pro 1. a 2. ročník) a ŠJ za zpřísněných hygienických podmínek MŠMT a MZ:

1. ŠD bude v provozu pouze pro 1. a 2. ročník. (ranní i odpolední)
2. bude otevřena pro dojíždějící žáky z Kvildy již od 7.20 hod., žáci přijdou sami od autobusu do školy, pro ostatní žáky se škola otevírá od 7.30 hod.
3. Vyučování i pohyb žáků v ZŠ a v ŠD musí zatím probíhat v rouškách.
4. Vstup zákonným zástupcům není do budov povolen, čekají na děti venku po ohlášení zvonkem.
5. Vyučování pro 1. a 2. ročník končí v 11.40 hod., pro 3., 4. a 5. ročník ve 12.35 hod.
6. Žáci dojíždějící autobusem v případě zájmu budou pedagogem doprovozeni na oběd tak, aby buď stihli autobus na Kvildu ve 12.10 hod., nebo směrem do Vimperka ve 13.01 hod. (Učivo z posledních hodin si budou dle pokynů vyučujících doplňovat).
7. Ostatní půjdou na oběd po skončení vyučování, po obědě žáci 3., 4. a 5. roč. půjdou domů.
8. Nabízíme přihlášeným žákům 3.- 5. ročníků zajištění zájmové činnosti i v odpoledních hodinách, a to:
- V úterý Hrátky s němčinou (A. Braunová), 13.30 – 14.30 hod., Doučování (A. Braunová), 14.30 – 15.30 hod.
- Ve středu Prostorové vytváření (S. Horváthová), 13.30 – 15.15 hod.
- Pedagogická intervence – dle domluvy, ostatní kroužky podle další situace...
_____________________________________________________________________
Žádáme rodiče o vyplnění a vrácení do ZŠ k 30.11. 2020:

- Můj syn/ má dcera …………………………………………………………………………………...................
- Bude dojíždět autobusem ráno v………………………………………………………………………………..
  po vyučování v………………………………………………………………………………….
- Bude se stravovat ve ŠJ: ANO/ NE
- Bude navštěvovat ŠD: ANO/ NE                 nebo                            tyto zájmové kroužky:

 

 

V…………………………………………………………………………………………..dne
Podpis rodičů:

12. 11. 2020, 13:16:43

Návrat 1. a 2. ročníku do ZŠ

 Milí rodiče a žáčci, od středy 18.11. 2020 začíná prezenční výuka dle rozvrhu v ZŠ, 5. vyučovací hodina pro 2. ročník odpadá. ŠD, ŠJ, Klub AJ a NJ  se bude konat! Budeme nosit roušky.

3.-5. ročník se stále vzdělává distančně dle rozvrhu v TEAMS. Děti si stále mohou chodit pro oběd!

( V pondělí 16.11.- on-line výuka pro všechny, 17.11. státní svátek)

Archiv aktualit