12. 10. 2020, 23:58:49

Uzavření základní školy

Od středy 14.10. do neděle 1.11. 2020 bude z nařízení vlády uzavřena ZŠ a ŠD!!! 

Žáci naší školy si mohou přihlásit a odnášet domů obědy za stejnou dotovanou cenu!                   
Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.)

Domácí práci žáčci naleznou v plánech na webu školy ve složce O nás - Základní škola - I. třída, II. třída - příslušný ročník. Zatím jsme ji sestavili tak, aby většinu děti zvládly samy a vy jste mohli i v této době pracovat. Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte nás, rády vám pomůžeme. Nabízíme možnost žákům zapůjčit tablet na výuku. Mějte se krásně, zdravě, optimisticky a držme si palce :-). Alena Braunová

11. 10. 2020, 12:33:00

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. do 25. 10. 2020

 MŠ, ZŠ (1. st.) a ŠD – stejný režim jako doposud
- Je zakázán zpěv, plavecký výcvik a činnost kroužků. Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy. 2. hodina HV (Pěvecký sbor) povinná pro 4. a 5. ročník – bude nahrazena procvičováním učiva z ČJ a kvůli omezujícím opatřením ve ŠJ bude probíhat v úterý v ZŠ 6. vyučovací hodinu (12.40 – 13.25 hod.), pak půjdou žáci na oběd.
(krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol. )

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden, tedy od 26.- 30.10. 2020
(Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna)                                                                                                         

4. 10. 2020, 21:17:37

Program NP Šumava

 Ve středu 7.10. nás navštíví Standa Č. s programem o bobrech :-). Cena 30,- Kč

4. 10. 2020, 21:16:10

Zákaz zpěvu v našem království

 Až do odvolání nebude pěvecký sbor :-(. AB

Hrátky s němčinou pro 3. - 5. ročník budou v úterý od 13.30 do 14.30 hod.

22. 9. 2020, 20:20:12

Pátek 25.9. 2020

 V pátek 25.9. bude provoz ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ beze změny :-). Alena Braunová, ředitelka školy

13. 9. 2020, 20:40:42

18.9. bezproudí v budově MŠ

V pátek 18.9. nepůjde elektrický proud v celé budově MŠ, proto je mateřská škola a školní jídlena uzavřena. Základní škola i školní družina funguje bez omezení, dejte dětem velkou svačinu i místo oběda.

V úterý 15.9. 4. a 5. ročník nebude mít 7. vyučovací hodinu HV, Pěvecký sbor bude od 22.9.

Hrátky s němčinou v září: pro 3.-5. ročník v úterý 22.9., 29.9., pro 1. a 2. ročník ve čtvrtek 17.9., 24.9. - v ŠD (12.20 - 13.05 hod.)

Archiv aktualit