8. 4. 2021, 14:11:55

Zpátky do škol :-)))))

 Vážení rodiče, milé děti

dle nařízení vlády je od pondělí 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků málotřídních základních škol a předškolních děti v MŠ při prezenčním vzdělávání. 

Základním i mateřským školám je uložena povinnost testovat žáky, děti 2x týdně (PO, ČT) antigenními testy (testování bude probíhat samoodběrem). Přítomnost žáků, dětí na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Bližší informace pro ZŠ a ŠD.

Společně to zvládneme!

Na plné školy dětí se těší Alena Braunová, ředitelka školy a všichni zaměstnanci

7. 4. 2021, 19:02:50

Provoz od 12.4. 2021

 Milí rodiče, žáčci, děti!

Neboť nás všechny nadřízené orgány opět udržují v informační nevědomosti, podrobné informace k znovuotevření školy od 12. 4. 2021 budou upřesněny, jakmile k nám dorazí. Zatím víme jen to, co je sdělováno v médiích. Měli by za přísných hygienických podmínek nastoupit všichni žáci (s rouškami), předškoláci (bez roušek), ŠD bude ze závažných personálních důvodů pouze odpolední, a to pro 1. a 2. ročník, ŠJ bude v provozu. Žákům bude umožněn odjezd po obědě domů autobusovými spoji. V úterý bude pro přihlášené doučování, Hrátky s němčinou (3.-5.r.), ve středu Klub AJ, Prostorové vytváření, zajistíme tak péči i o starší žáky, a ve čtvrtek NJ pro 1.-2. r. od 11.40 do 12.35 v ZŠ. Všechny děti i zaměstnanci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni. Prosíme rodiče, kteří děti do škol doprovázejí, aby počkali na výsledek testu.

Tak snad nám to vyjde Alena Braunová :-)

22. 3. 2021, 23:27:29

MŠ - distanční vzdělávání II

 Milé děti, paní učitelky vám posílají další zajímavé náměty na činnosti doma. Najdete je zde. :-)

22. 3. 2021, 0:07:09

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/22

 Milí rodiče, budoucí žáčci!

V týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 se bude konat zápis do 1. ročníku naší školy.

Vzhledem k tomu, že MŠMT vyhodnotilo aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 jako rizikovou, bude se muset i letošní zápis (stejně jako ten loňský) obejít bez osobního kontaktu s dětmi. 

Bližší informace naleznete zde.
Formuláře k zápisu: Zápisní lístek
                                Žádost o přijetí
                                Žádost o odklad
Pro informaci: Posouzení školní zralosti

Kdo bude žádat o odklad školní docházky, vytiskne si a vyplní žádost o odklad. K této žádosti přiloží potvrzení o přiznání odkladu od pediatra a zároveň Doporučení odkladu z PPP. Oba dokumenty jsou důležité, bez nich nelze vyhovět žádosti o odklad. Všechny dokumenty pošlete prosím najednou do    16. 4. 2021.

                                                                    Na spolupráci s Vámi se těší Alena Braunová, ředitelka školy

22. 3. 2021, 0:05:26

Provoz školní jídelny od 6.4.2021

Provoz školní jídelny bude od pondělí 6.4. 2021 opět obnoven pro všechny žáky na distančním vyučování, pro cizí strávníky a důchodce. Bližší informace najdete zde.

Prosím, přihlašte se všichni zájemci o stravování nejdéle do středy 31.3. 2021 p. J. Mikové, vedoucí ŠJ. 

 

Archiv aktualit