25. 11. 2020, 11:39:17

Hurá - všichni do lavic :-)

Provoz ZŠ, ŠD a ŠJ od 30.11. 2020

Dne 30.11. 2020 bude obnoveno prezenční vyučování v ZŠ i pro žáky 3.,4. a 5. ročníku dle mírně upraveného rozvrhu hodin, provoz ve ŠD (pouze pro 1. a 2. ročník) a ŠJ za zpřísněných hygienických podmínek MŠMT a MZ:

1. ŠD bude v provozu pouze pro 1. a 2. ročník. (ranní i odpolední)
2. bude otevřena pro dojíždějící žáky z Kvildy již od 7.20 hod., žáci přijdou sami od autobusu do školy, pro ostatní žáky se škola otevírá od 7.30 hod.
3. Vyučování i pohyb žáků v ZŠ a v ŠD musí zatím probíhat v rouškách.
4. Vstup zákonným zástupcům není do budov povolen, čekají na děti venku po ohlášení zvonkem.
5. Vyučování pro 1. a 2. ročník končí v 11.40 hod., pro 3., 4. a 5. ročník ve 12.35 hod.
6. Žáci dojíždějící autobusem v případě zájmu budou pedagogem doprovozeni na oběd tak, aby buď stihli autobus na Kvildu ve 12.10 hod., nebo směrem do Vimperka ve 13.01 hod. (Učivo z posledních hodin si budou dle pokynů vyučujících doplňovat).
7. Ostatní půjdou na oběd po skončení vyučování, po obědě žáci 3., 4. a 5. roč. půjdou domů.
8. Nabízíme přihlášeným žákům 3.- 5. ročníků zajištění zájmové činnosti i v odpoledních hodinách, a to:
- V úterý Hrátky s němčinou (A. Braunová), 13.30 – 14.30 hod., Doučování (A. Braunová), 14.30 – 15.30 hod.
- Ve středu Prostorové vytváření (S. Horváthová), 13.30 – 15.15 hod.
- Pedagogická intervence – dle domluvy, ostatní kroužky podle další situace...
_____________________________________________________________________
Žádáme rodiče o vyplnění a vrácení do ZŠ k 30.11. 2020:

- Můj syn/ má dcera …………………………………………………………………………………...................
- Bude dojíždět autobusem ráno v………………………………………………………………………………..
  po vyučování v………………………………………………………………………………….
- Bude se stravovat ve ŠJ: ANO/ NE
- Bude navštěvovat ŠD: ANO/ NE                 nebo                            tyto zájmové kroužky:

 

 

V…………………………………………………………………………………………..dne
Podpis rodičů:

12. 11. 2020, 13:16:43

Návrat 1. a 2. ročníku do ZŠ

 Milí rodiče a žáčci, od středy 18.11. 2020 začíná prezenční výuka dle rozvrhu v ZŠ, 5. vyučovací hodina pro 2. ročník odpadá. ŠD, ŠJ, Klub AJ a NJ  se bude konat! Budeme nosit roušky.

3.-5. ročník se stále vzdělává distančně dle rozvrhu v TEAMS. Děti si stále mohou chodit pro oběd!

( V pondělí 16.11.- on-line výuka pro všechny, 17.11. státní svátek)

5. 11. 2020, 12:53:19

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

 Z provozních důvodů upravuji provoz MŠ:

V pátek 6.11.2020 pouze polodenní provozProsíme rodiče, aby si děti vyzvedli do 12.30 hod.

Od pondělí 9.11. do 17.11. 2020 včetně bude úplně uzavřena.

 Provoz bude pravděpodobně zahájen ve středu 18.11. 2020 (17.11. je státní svátek).

ŠJ vaří pro cizí strávníky a žáky na distančním vyučování beze změny.

Děkuji za pochopení, přeji hezké dny                                       A. Braunová :-)

1. 11. 2020, 22:31:07

T-MOBILE POMÁHÁ

T-MOBILE POMÁHÁ: NEOMEZENÁ DATA NA 3 MĚSÍCE ZDARMA!

Rodiče našich žáků, kteří mají potíže s připojením k distanční výuce, mohou ihned požádat o přidělení SIM karty společnosti T-Mobile, která jim na tři měsíce poskytne zdarma rychlé připojení k internetu. Podrobnosti zde. O přístupový kód můžete prostřednictvím e-mailu žádat ihned (reditelka@zs-borovalada.eu) , obratem jej ode mě obdržíte. SIM si musíte objednat a smlouvu s T-mobilem sjednat individuálně dle návodu. Alena Braunová :-)

29. 10. 2020, 18:10:49

Daruj notebook

 Jsme zapojeni do projektu Darujnotebook.cz

28. 10. 2020, 21:10:03

Vyučování od pondělí 2.11. 2020

 Vážení rodiče, milí žáčci, bohužel nařízením vlády zůstávají ZŠ a ŠD až do odvolání uzavřené. Od 2.11. bude probíhat povinné distanční vzdělávání on-line pomocí programu Teams Microsoft 365. Návod na první spuštění a nainstalování do počítačů, které budou děti na výuku používat, najdete v návodu zde. Každému dítěti bude zasláno na e-mail rodičů přihlašovací jméno a heslo (zakXX@zs-borovalada.eu, heslo bez mezer). V Teams najdete také rozvrh (v kalendáři), podle kterého bude probíhat pravidelně vyučování v hlavních předmětech, odučené hodiny, další materiál a zadané úkoly na domácí přípravu (soubor - výukové materiály - předměty). Znovu nabízím možnost zapůjčení tabletů a notebooků na vyučování. Pokud si nebudete s instalací vědět rady, zavolejte mi co nejdříve, pomohu vám (734 314 473).
MŠ a ŠJ jsou otevřeny bez omezení, žáci ZŠ mohou opět odebírat obědy do jídlonosičů.
Pevné nervy, zdraví a fůru optimismu do dalších dní přeje Alena Braunová 

Archiv aktualit