14. 6. 2021, 21:02:58

Projektový den mimo školu

 V pátek 18.6. pojedeme do stašské sklárny blíže poznat a vyzkoušet si staré šumavské řemeslo. Odjezd od ŠD v 8.15 hod., návrat na oběd okolo 12.30 hod. S sebou potřebujeme svačinu, pití a pár drobných na útratu. Autobus i vlastní sklářský výrobek bude hrazen z dotace Šablony III. Sportovní oblečení je žádoucí, děti mohou přistupovat i vystupovat na Novém Světě, Nových Hutích. :-)

13. 6. 2021, 22:06:21

Hrátky s němčinou

Tento týden se budeme učit německy v přírodě:

V úterý 15.6. s němčináři z 3.-5.r. pojedeme na kole na Nové Hutě (ke Studenému potoku) a zpět, návrat okolo 15.00 hod., s sebou kolo v bezvadném stavu, helmu, pití a drobné na útratu.

Ve čtvrtek 17.6. menší němčináři z 1.-2. r. zavítají do sovária, ukončení ve 12.50 u ŠD.

10. 6. 2021, 10:42:25

Třídní schůzky

Ve středu 16.6.2021 od 14.30 probíhají v ZŠ individuální a od 15.30 hod. společné třídní schůzky. Těšíme se na vás. AB

6. 6. 2021, 16:44:56

Provoz od 7.6.

MŠ, ŠJ - provoz bez omezení, jídelna vaří pro všechny i pro cizí strávníky

ŠD - normální provoz, od 7.00 do 7.30, 11.45 - 16.00, ráno v MŠ

- kroužky Hrátky s němčinou - 3.-5.r. úterý 13.30 -14.30 v ŠD

                                                      - 1.-2.r. čtvrtek 11.40 - 12.35 v ZŠ

                     Prostorové vytváření - 4.-5.r. středa 13.30 - 15.00 v ZŠ

      - Doučování naposledy v úterý 8.6. 

28. 5. 2021, 15:43:32

Nástup do školy :-)

 Žáci 3.-5. ročníku nastoupí zpět do školy ve středu 2.6.2021, budou mít Čj, Hv a Ikv, oběd, prostorové vytváření.  Školní družina nebude do konce týdne!!!

Žáci 1.-2. ročníku nastoupí až ve čtvrtek 3.6.2021. A protože se pro školáky ve čtvrtek a pátek nevaří, ve čtvrtek si opečeme na zahradě vuřty, na pátek vybavte děti velkou svačinou. 

Ve čtvrtek 3.6. se budeme FOTOGRAFOVAT. Napište dětem, kolik fotografií si přejete..

V pátek 4.6. pojedou žáci 3.-5. roč. v 7.10 hod. z Borových Lad linkovým autobusem na dopravní hřiště do Vimperka, návrat ve 12.10 hod. S sebou helmu, psací potřeby, peníze na cestu, svačinu.  AB

25. 5. 2021, 20:43:33

1. místo ve sběru baterií

 Ve sběru baterirí jsme letos obsadili 1. místo v kraji!!! Článek

Archiv aktualit