Ceny stravného od 1.1. 2023

Ceny stravného platné od 01.01.2023

------------------------------------------------------

Děti MŠ do 6-ti let:
Přesnídávka                      10,-  Kč
Oběd                                  21,- Kč¨
Svačina                              10,- Kč
Celkem                              41,- Kč

Děti MŚ 7 let:
Přesnídávka                      10,- Kč
Oběd                                 22,- Kč
Svačina                             10,- Kč
Celkem                             42,- Kč

Děti ZŠ:
1.- 4. ročník do 10-ti let      26,- Kč
5.ročník od 11-ti let            27,- Kč

Poplatek za nápoje je součástí normativů.


Zaměstnanci:                 normativ                     placení

                                         42,- Kč                       27,- Kč
Rozdíl 15 Kč se doplácí z FKSP


Cizí strávníci:                  normativ                     náklady                   placení
                                           42,- Kč                      48,-Kč                      90,- Kč