Úspěchy žáků v soutěžích ve školním roce 2019/2020 

Orientační běh šumavskou přírodou

1. místo - Viktorie Štefaníková, M. Žabka

2. místo - Natálie Voldřichová, Jiří Pešl

3. místo - Barbora Musálková, Zdeněk Bohuš

                Adéla Honesová, Jan Hojdar

                Amálie Kudýnová, Jan Musálek 

 Bobřík informatiky  Úspěšný řešitel - Anna Židlická
 Zimní olympiáda, běh na lyžích 1. místo -  Johana Rosenkranzová, Patrik Vocelka, Šarlota 
     Jakšová, Jiří Pešl, Josef Tomášek, Natálie Voldřichová, 
     Honesová Adéla
  2. místo - Adam Venta, Jan Chrt, Kristýna Benešová, 
     Maksym Goltsapfel, Zdeněk Bohuš, Barbora Musálková
     Bednaříková Hana
  3. místo - Jaroslav Bohuš, Klára Švábová, Jan Musálek, 
     Anna Smolíková, Jakub Chrt, 
Zimní olympiáda, obratnost   1. místo - Jan Zýval, Johana Rosenkranzová, Patrik Vocelka
     Šarlota Jakšová, Jiří Pešl, Tomášek Josef, Barbora 
     Musálková, Adéla Honesová
   2. místo - Adam Venta, Klára Švábová, Jan Chrt, Maksym 
     Goltsapfel, Zdeněk Bohuš, Natálie Voldřichová, Hana 
     Bednaříková
   3. místo - Jaroslav Bohuš, Jan Musálek, Viktorie Štefaníková
     Smolíková Anna, Jakub Chrt, Lucie Tauschová
Lyžuj lesy 1. místo - Viktorka Štefaníková, Páťa Vocelka
  2. místo - Šarlotka Jakšová, Amálka Kudýmová, Adam       
     Venta
  3. místo - Dorotka Jakšová,  Johanka Rosenkranzová, Jan 
     Musálek