6. 5. 2020, 15:25:31

Obnovení provozu ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ

Milí rodiče, dne 25.5. 2020 budeme moci na základě doporučení MŠMT a za dodržování edipemiologického opatření obnovit provoz našich zařízení :-).   Při stanovení pravidel provozů se řídíme manuály MŠMT, které jsou v originále k dispozici k ZŠ zde a k MŠ zde. Prosíme, abyste si pozorně přečetli podmínky otevření, sdělili nám, zda vaše dítě nastoupí a vyplnili informace k zahájení výuky v ZŠ (prosíme o vrácení do školy nejpozději do 18.5.) a Čestné prohlášení. Na Vaše děti i spolupráci s Vámi se moc těší všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ.

Otevření ZŠ, ŠD, ŠJ

Otevření MŠ

Čestné prohlášení

                                                                                                                                                                 AB