29. 10. 2013, 17:49:41

Přerušení dodávky elektrického proudu

Ve dnech 5. a 8.11. bude v obci Borových Ladech přerušena dodávka elektrického proudu, která se však netýká budovy ZŠ!!! Proto vyučování v obou dnech bude v ZŠ probíhat dle rozvrhu. Pouze v úterý 5.11. není možno ve školní jídelně z výše uvedených důvodů vařit, proto si musí děti přinést z domova velkou svačinu. Doporučujeme čas strávený ve školní družině i kvůli topení omezit na nezbytně nutnou dobu. 

5.11. je provoz uzavřen.

8.11. je provoz MŠ zkrácen na dobu od 7.00 hod. do 12.00 hod.