O nás

Charakteristika školy

 • právní subjekt
 • příspěvková organizace sdružující školu základní, mateřskou, školní družinu a jídelnu
 • ZŠ je organizována jako málotřídní (dvojtřídka)
 • MŠ sdružuje děti do věku 6 let v jedné třídě

Náš cíl

Kvalitní výchova a vzdělání podporující individualitu a tvořivost dítěte schopného samostatně přemýšlet ve vzájemně propojeném světě.

Naše školní desatero

 1. svobodná škola – založená na svobodné tvůrčí činnosti dětí a na respektování jejich osobnosti (integrace dětí s postižením, péče o talentované žáky, spojování věkových skupin, individuální přístup, prvky alternativní výuky)
 2. škola = místo radosti – kde se děti cítí dobře, místo, kam se těší, kde nevidí ostré hranice mezi světem školním a reálným, kde jim pomůžeme hledat cestu životem a nalézat sebe sama, hra - je samozřejmou součástí každé výchovně vzdělávací činnosti
 3. naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu
 4. škola, která se snaží vést děti k citlivosti a vnímavosti a tím vychovat děti, které si umí vážit okolí i samy sebe
 5. zajistit dětem nenásilný přechod z MŠ do ZŠ a dobrou přípravou a kvalitní úrovní vzdělávání i přechod do škol ve Vimperku či Zdíkově
 6. otevřená škola – bohatá spolupráce s rodiči a s obcí i církví, každodenní kontakt a spolupráce ZŠ, MŠ a ŠD
 7. umění komunikace – dokázat vyjádřit svůj názor, umět naslouchat
 8. nadstandard zejm. ve výuce jazyků (AJ a NJ), základy práce s PC, výchova k aktivnímu čtenářství, pěstování vztahu k umění, zvl.k hudbě, enviromentální výchova, zaměření na zimní sporty
 9. spojení výuky s praktic. životem – tzn. „Učíme se nejen ve škole!“
 10. školní a místní tradice – „Jsem hrdý na svou školu i na svou obec!“ (aktivní zapojení do všeho dění v obci Borová Lada i v místech, odkud k nám děti dojíždějí: Kvilda, Horská Kvilda, Nové Hutě, slavnosti školy)

Historie školy

V Borových Ladách začalo vyučování ve dvoutřídní škole teprve 1. října 1897. Škola byla umístěna ve dvou staveních. Jedna třída byla v domě Adolfa Heinkla a druhá třída byla v domě Tobiase Thomase Wintera, mlynáře. Školu navštěvovaly děti z Českých Chalup, Borových Lad, Zahrádek a Pravětínské Lady.

Novou školu začínají stavět borovoladští obyvatelé v roce 1899. Místo bylo vybráno poblíž kaple a škole je opatřena vodovodem a dvěma byty pro učitele. Celá stavba školy stála 8 000 zlatých. Škola byla nejdříve dvoutřídní a později čtyřtřídní. Ve škole se začalo učit 2. 1. 1900. Prvním učitelem byl učitel Morawetz a další byl učitel Nusko, který se později stal nadučitelem a nové školy ředitelem.

V Borových Ladech vzniká menšinová česká škola až v roce 1937 v soukromém domku při silnici na Vimperk. Byla určena i pro děti státních zaměstnanců německé národnosti. Ten, kdo chtěl zůstat ve státních službách, byl povinen posílat své děti do české školy. Tyto děti dostávaly od státu veškeré školní pomůcky zdarma.

Po obsazení našeho pohraničí v září roku 1938 německým vojskem a vyhlášení Sudet, byly všechny české menšinové školy zrušeny a zůstaly jen školy německé. V roce 1938 dne 23. září se i v těchto německých malotřídních školách přestalo na nějaký čas učit.

Po roce 1945, po ukončení II. světové války, začíná v této oblasti pozvolná renovace českého školství. Školy jsou přeplněny německými uprchlíky. První otevřená škola je na Nových Hutích, kam dochází i tři borovoladští žáci, než napadne sníh. Její expozitura ve Ferchenhaidu (Borových Ladách) je otevřena až ve školním roce 1946/1947. Dřívější otevření nebylo možné, protože škola byla nejprve obsazena německými uprchlíky, později vojskem americké armády. Škola byla ve velmi špatném stavu. Vytlučená okna, vylámané dveře, vytrhaná podlaha.

Pro nedostatek dětí je až do 1. prosince 1946 zavedeno „kočovné“ vyučování. Učilo se tři dny na Nových Hutích a tři dny v Borových Ladách. Do této školy dochází učit pět žáků třikrát týdně paní učitelka z Nových Hutí Milada Svejnohová. Toto vzdálené vyučování bylo značně fyzicky náročné, protože jedna cesta, tehdy pouze pěšky, trvala přes dvě hodiny. Od 1. prosince 1946 je škola v Borových Ladách předána učitelce Kamile Spáčilové – Votavové z Kvildy, která zde učí až do roku 1948. Škola po té, jako celá obec, má zavedený elektrický proud až v roce 1955. Zrušením školy na Novém Světě v roce 1967 přibyli žáci do borovoladské školy. Z jednotřídní školy se stává dvoutřídní škola s 38 žáky. Školní obvod byl Knížecí Pláně, Nové Hutě, Nový Svět a Šindlov. Na této škole se vystřídalo mnoho učitelů. Nejvíce let zde odsloužila mezi dětmi paní učitelka Elvíra Běhounová, která od 1. listopadu 1954 byla učitelkou, ale zároveń i ředitelkou do roku 1989, kdy se zde dočkala i penzionování. Učila zde plných 35 let.

Současní zaměstnanci

Mgr. Alena Braunováředitelka
Mgr. Lucie Vojtová, Mgr. Zuzana Šilhová, Mgr. Soňa Horváthováučitelky ZŠ
 
Tereza Hovorkovávychovatelka, uklízečka ŠD
Ivana Huškovávedoucí učitelka MŠ
Dana Fendrichováučitelka MŠ
Jana Mikovávedoucí ŠJ, školní asistentka v MŠ
Adéla Židlickákuchařka
Věra Kahounováškolnice ZŠ

uklízečka MŠ
Miroslava Kuckovámzdová účetní
Věra Petrášováfinanční účetní, sekretářka
Aleš Strakošúdržbář

Adopce na dálku

Naše kamarádka z Indie, kterou jsme od roku 2007 finančně podporovali na jejích studiích se jmenuje Girija Walikar (nar. 2000). Pokud chcete vědět více o adopci na dálku, otevřete odkaz Charity Praha (http://praha.charita.cz/res/data/005/000694.pdf).