Dotace a grantyProjekt Společně aktivně! 

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.
4 česko-německé akce se školou Altreichenau  (2024)


Projektové dny:

Šumava nás spojuje – tentokrát o rybách (19.9.2023)

Šumava nás spojuje - tentokrát o přírodě všemi smysly (25.10.2023)

se uskuteční v rámci projektu Příroda a my na Šumavě a v Bavorském lese – jak můžeme přispět?

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.OPVVV, Šablony III v Mateřské a Základní škole Borová Lada (2021 - 2023)(plakát)

Chůva v MŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce, Projektové dny ve škole, Projektové dny mimo školu


Projekt Příroda a my na Šumavě a v Bavorském lese - jak můžeme přispět?

se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti
18.10. 2022

Podzimní radost na Dreisesslu - program Začínáme! / Herbstfreude am Dreisessel - Programm Auf geht´s!, 2022

27.9. 2022 

Projekt partnerských škol Schulen am Dreisessel podpořený Česko-německým fondem budoucnosti

Přírodní zahrada v ZŠ a MŠ Borová Lada - 2018

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výše schválené podpory 409 308,- Kč.

Státním fond životního prostředí České republiky
Web SFŽP
Státním fond životního prostředí České republiky
Web MŽP

Přírodní zahrada s 41 prvky je učebnou pod širým nebem, místem komunitních setkávání a místem pro odpočinek dětí i dospělých.

Dny orientace v přírodě 2019, 2020, 2021, 2022

"Běž a neztrať se", závod v orientačním běhu dne 20.9.2019 (Propozice)

Český svaz orientačních sportů - 20 000,-Kč

OPVVV, Šablony II v Základní a Mateřské škole Borová Lada (2019 - 2021), (plakát)

Chůva v MŠ, Další vzdělávání pedagogů, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v MŠ a ZŠ, Tandemová výuka v ZŠ, Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce, Projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu , Komunitně osvětová vzdělávání

Podpora orientačního běhu - 2018

Český svaz orientačních sportů - 20 000,-Kč

Dotační program JČK Podpora sportu - 2017

Opatření č. 8 Sportovní aktivity dětí do 15-ti let, Sportování v šumavské přírodě - 10 000,-Kč

PROJEKT Č. 35 "Udržitelné vytváření povědomí o přírodním a kulturním dědictví na Šumavě a v Bavorském lese" (2016 - 2018)

Spolupráce s GS Mauth: stavba krmelců, budek pro netopýry..., 80 aktivit spojených s poznáváním a ochranou přírody

OP VVV, Inkluze v MŠ a ZŠ Borová Lada (2017 - 2019),

"Šablony": Chůva v MŠ, Další vzdělávání pedagogů, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol..., Tandemová výuka CLIL ve výuce, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

DVA JAZYKY - JEDNA MYŠLENKA (2017 - 2019)

Jazykové vzdělávání pedagogů (NJ), Kroužek NJ - 2 hodiny týdně, exkurze pro žáky i pedagogy do Německa, dvojjazyčné projektové dny s partnerskou školou, metoda CLIL ve výuce, 3 denní společné pobytové kempy pro žáky ...

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY - 2016

6 500,- Kč (elektronický míč, dymokleště a dymopásky)

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA SPORTU - 2016

(Opatření č.9: Sportovní aktivity dětí do 15 let)
Získali jsme od Jihočeského kraje neinvestiční dotaci 15 000,- Kč, což je 77,6 % z celkových nákladů na zajištění projektu "Běž a najdi", závodů v orientačním běhu pro žáky 1. stupně základních škol.
http://www.tjobcb.cz/2016lada/index.html#17.9.2016

VÝZVA Č. 56

Naše škola získala v rámci výzvy č. 56 MŠMT (financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) finance na realizaci jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky v zahraničí a čtenářských dílen.

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v zahraničí

Žáci 4. a 5. ročníku získají možnost prohloubit své jazykové znalosti anglického jazyka v jazykové škole English for Less v Hastings a zároveň poznat řadu zajímavých míst v jižní Anglii včetně Londýna. Bližší specifikace zde.

Čtenářské dílny

Čtenářské dílny budou realizovány ve 2. a 5. ročníku. Již je zakoupena řada nových knih, těšíme se na besedy se spisovateli.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Berlín

Stínování pro pedagogy v zahraniční

Partnerská škola v Mauthu

GRANTOVÝ PROGRAM "Příroda - zrcadlo poznání"

- administrovaný Odborem evropských záležitostí
PRIORITNÍ OSA – ENVIRONMETÁLNÍ UDRŽITELNOST A SOUDRŽNOST REGIONU, ROZVOJ VENKOVA A KRAJINY, OPATŘENÍ ROZVOJE VENKOVA A KRAJINY
1. výzva pro rok 2015
Část podopatření 3.B - Cílená podpora EVVO ve školách (doplnění školní výuky o pobytové ekologické výukové programy zajišťované specializovanými pracovišti, která mají sídlo a působnost na území Jihočeského kraje a EVVO a ochranu přírody jako hlavní náplň své činnosti)

Získali jsme od KÚ 22 740,- Kč, což je 60% z celkových nákladů na třídenní pobyt v Novohradských horách s programem zajištěným centrem ekologické a globální výchovy Cassiopea, České Budějovice.

EU Peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

DUM Smart Sada
DUM_Sada2_AJ.zip
DUM_Sada2_CJ.zip
DUM_Sada2_M.zip