Doučování a konzultace

Každé úterý a pondělí- 14.05 - 15.05  - v ŠD - ČJ: pravopis, technika čtení a čtení s porozuměním, aktuální potřeby žáků, hry na soustředění, psaní... (Mgr. Alena Braunová), Šablony III, Národní plán doučování, ČJ pro ukrajinské žáky

AJ (Mgr. Zuzana Šilhová) - od 13.20 v ŠD

Individuální konzultace dle dohody s vyučujícími