Doučování a konzultace

ČJ: pravopis, technika čtení a čtení s porozuměním, aktuální potřeby žáků, hry na soustředění, psaní, ČJ pro ukrajinské žáky (Mgr. Alena Braunová) - středa, 13.20 - 14.05

Individuální konzultace dle dohody s vyučujícími - AJ (Mgr. Zuzana Šilhová) 

                                                                                             M (Mgr. Lucie Vojtová)