Ceny stravného

Cena stravného platná od 01.09. 2017

 Děti MŠ do 6 let: přesnídávka 8,00 Kč oběd 19,00 Kč svačina 8,00 Kč

                             celkem 35,00 Kč

 Děti MŠ 7 let : přesnídávka 8,00 Kč oběd 20,00 Kč svačina 8,00 Kč

                            celkem 36,00 Kč

Děti ZŠ oběd : 1. - 4. ročník, děti do 10 let

                             23,00 Kč

                           5. ročník, děti od 11 let

                             24,00 Kč

Poplatek za nápoje je součástí normativů.

Zaměstnanci: normativ 33,00 Kč,  placení  26,00 Kč

Cizí strávníci: normativ 33,00 Kč, náklady 37,00 Kč

                            celkem: 70,00 Kč