Výlet do Českého Krumlova

22.června 2022  |   Základní škola  |   Mgr. Alena Braunová  |  

Ve středu 22.6. odjíždíme od školní družiny v 7.00 hod. na výlet do Českého Krumlova. 

1. a 2. ročník  zažije projektový den v Klášterech, 3.-5. roč. na Otáčivém hledišti a v Pohádkovém domě. S sebou jídlo a pití na celý den, pláštěnku, drobné na útratu. Návrat kolem 16.30 hod., vstupné a doplatek autobusu je 300,- Kč (zbytek je uhrazen z projektu).