Základní škola – I. třída, tř. učitelka: Mgr. Zuzana Šilhová

1. ročník - 3 žáci

2. ročník - 6 žáků