Základní škola – II. třída, tř. učitelka: Mgr. Alena Braunová

3. ročník - 4 žáci

4. ročník - 7 žáků

5. ročník - 4 žáci