Školská rada

Členové

Zbyněk Janči (zástupce zřizovatele) – předseda ŠR
Ing. Ivan Hojdar (zástupce rodičů)
Mgr. Zuzana Šilhová (zástupce pedagogických pracovníků)

Vaše podněty dotýkající se chodu a fungování školy v naší obci i regionu rádi přivítáme na e-mailu: janci.zbynek@atlas.cz

 
Jednací řád ŠR
Výsledky voleb ŠR na funkční období 2016/2017 – 2018/2019
 

Zápisy z jednání školské rady

Jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.