Školní družina

Provoz:
ranní 7.00–7.45, odpolední do 16.00
Poplatek:
150,– Kč/měsíc (vybírá p. Miková)
Telefon:
+420 388 434 129
Vychovatelka: Alena Černá

Školní družina má pro děti smíšené oddělení. Ve školní družině jsou děti ve věku od 6 do 11 let, to je od 1. do 5. ročníku základní školy. Budova ZŠ je vzdálená od ŠD necelý kilometr. Žáci odcházejí ráno ze ŠD do ZŠ a po skončení vyučování do ŠJ a ŠD pod vedením pedagoga. Ve školní družině probíhá většina kroužků pro děti. Kapacita ŠD je 30 dětí.

Kroužky

Název kroužku
Vedoucí Doba
Hrátky s němčinou A. Braunová Út, 14.15 - 15.00, 3.-5. r.      Čt, 11.50 -12.35,1.-2 .r.
Pěvecký sbor A. Braunová Út, 13.30 - 14.15
Prostorové vytváření (4 .- 5. ročník) S. Horváthová St, 13.30 - 15.00
Hello Childern! (2. ročník) Z. Šilhová St, 12.45 – 13.15
Angličtina hrou (3. - 5. ročník) A. Černá Pá, 13.30 – 14.15
Flétny (začátečníci) Z. Šilhová Dle dohody
Flétny (pokročilí) Z. Šilhová Dle dohody
Náboženství (bezplatné) J. Filip Pá, 14.15 - 15.00
Doučování A. Braunová Po, 13.30 - 14.30
Sportovní odpoledne    A. Ryplová Pá, 1x měsíčně, 13.30 - 15.30
     

 
   


Působení v kroužku je po přihlášení závazné, odhlásit dítě mohou pouze rodiče. Platba za kroužek činí 35,- Kč měsíčně (říjen-květen). Pokud žák navštěvuje ŠD, má 1 kroužek zdarma. Za Prostorové vytváření činí poplatek na materiál 100,- Kč měsíčně.