Školní družina

Provoz:
ranní 7.00–7.45, odpolední do 15.45
Poplatek:
150,– Kč/měsíc (vybírá p. Miková)
Telefon:
 +420 388 434 129 ,  +420 728 526 753 
Vychovatelka: Alena Černá

Školní družina má pro děti smíšené oddělení. Ve školní družině jsou děti ve věku od 6 do 11 let, to je od 1. do 5. ročníku základní školy. Budova ZŠ je vzdálená od ŠD necelý kilometr. Žáci odcházejí ráno ze ŠD do ZŠ a po skončení vyučování do ŠJ a ŠD pod vedením pedagoga. Ve školní družině probíhá většina kroužků pro děti. Kapacita ŠD je 30 dětí.

Kroužky

Název kroužku
Vedoucí Doba
Hrátky s němčinou A. Braunová Po a Čt, 13.30 - 14.15 (3.-5. r.), Pá, 11.50 - 12.35 (1. a 2. r.)
Pěvecký sbor A. Braunová Út, 13.30 - 14.15
Prostorové vytváření (4 .- 5. ročník) S. Horváthová St, 13.30 - 15.00
Hallo Childern! (2. ročník) Z. Šilhová Po, 12.50 – 12.35
Angličtina hrou (3. - 5. ročník) A. Černá Pá, 13.30 – 14.15
Flétny (začátečníci) Z. Šilhová Dle dohody
Flétny (pokročilí) Z. Šilhová Dle dohody
Náboženství (bezplatné) J. Filip Čt, 14.15 - 15.00
Doučování A. Braunová Út, 14.15 - 15.15
Plavecký oddíl A. Košinová Po, od 14.30
Sportovní odpoledne  A. Ryplová Pá, 1x měsíčně, 13.30 - 115.30
Lyžařský kroužek A. Ryplová St, Kvilda, 14.30 - 17.00


Působení v kroužku je po přihlášení závazné, odhlásit dítě mohou pouze rodiče. Platba za kroužek činí 35,- Kč měsíčně (říjen-květen). Pokud žák navštěvuje ŠD, má 1 kroužek zdarma. Za Prostorové vytváření činí poplatek na materiál 100,- Kč měsíčně. Cena za plavecký oddíl je stanovena dle provozních nákladů.