Úspěchy žáků v soutěžích ve škol. roce 2011/2012

Orientační běh šumavskou přírodou 1. místo - Karolína Kopfová, Martin Malík
(Výsledková listina - zde) 3. místo - Ema Hrazánková, Albert Budík
                 Michaela Uhlířová, Vít Kaifer
Talent okresu Prachatice (nominace)  Marcela Šipanová
Nejlepší prázdninový příběh, obrázek 1. místo - Alžběta Košinová ( obrázek)
 (ICM Prachatice) 3. místo - Jan Obranec ( příběh)
  Zvláštní ocenění - Michaela Uhlířová, Radka Zbořilová, Ema Hrazánková, Jan Fiala (obrázek)
                          - Vladimír Nahodil (příběh)
Recitační soutěž (škol. kolo)  1. místo - Zuzana Jančiová, Alžběta Košinová
  2. místo - Martin Malík, Jan Obranec
  3. místo - Viktor Budík, Lucie Pečená
 Matematická olympiáda postup do okresního kola - Adriana Galabová (úspěšná  řešitelka)
                                              Matěj Novák
Anglická konverzace (Vimperk)   1. místo - Adriana Galabová
   3. místo - Jan Obranec
Zimní olympiáda 2012  
  - Běh na lyžích 1. místo - Štěpán Vondraš, Josef Kadlec, Iva Kaiferová, Alžběta Košinová
  2. místo - Jan Fiala, Albert Budík, Vít Kaifer, Karolína Kopfová, Radka Zbořilová 
  3. místo - Viktor Budík, Zuzana Jančiová, Michaela Uhlířová 
  - Běh na sněžnicích 1. místo - Elias Přibyl, Iva Kaiferová, Alžběta Košinová 
   2. místo - Jan Fiala, Josef Kadlec, Zuzana Jančiová, Karolína Kopfová, Radka Zbořilová
   3. místo - Adam Lyer, Albert Budík, Ema Hrazánková
 Matematický klokan (školní kolo)  vítězové - Jan Galaba, Michaela Uhlířová ( Cvrček) Adriana Galabová (Klokánek)
Jihočeský zvonek  (okrskové kolo)  1. místo - Ema Hrazánková, Adriana Galabová (postup do okresního kola)                                            
   2. místo - Alžběta Košinová, Radka Zbořilová
   3. místo - Zuzana Jančiová, Martin Malík
Lipenský plaváček   1. místo - Elias Přibyl, Viktor Budík
   2. místo - Albert Budík, Josef Kadlec, Alžběta Košinová
   3. místo - Michaela Uhlířová
                 - plavecká štafeta (Albert Budík, Josef Kadlec, Alžběta Košinová, Jan Obranec)
Mladí zdravotníci (okresní soutěž ČČK)  4. místo - Jan Obranec, Adriana Galabová, Radka Zbořilová, Vít Kaifer, Michaela Uhlířová
Mladí záchranáři  (okresní soutěž ZHS)
3. místo - Jan Obranec, Adriana Galabová, Radka Zbořilová, Vít Kaifer, Michaela Uhlířová
Vybíjená  (okresní přebor)  12. místo - 3.-5. ročník (+ Viktor Budík)
Plavecká štafeta (republiková soutěž)  13. místo (1.-5. ročník)
Plavecké závody ČR  3. místo - Elias Přibyl (volný způsob)
  4. místo - Albert Budík (prsa) 
  7. místo - Albert Budík (volný způsob)
  9. místo - Jan Fiala (znak)
  13. místo - Michaela Uhlířová (znak)
  17. místo - Michaela Uhlířová (volný způsob) 
Lehkoatletický trojboj   1. místo - Ema Hrazánková
   2. místo - Iva Kaiferová, Viktor Budík, Albert Budík
Školní časopis roku 2012 ÁMOS - 1. místo v krajském kole, postup do kola celostátního