Úspěchy žáků v soutěžích ve škol. roce 2010/2011

Orientační běh šumavskou přírodou 1. místo - Ema Hrazánková, Víťa Kaifer 
(Výsledková listina zde)                Marcela Šipanová, Ivo Hrazánek
   2. místo - Míša Uhlířová, Albert Budík  
   3. místo - Martina Hřebeková, Matěj Novák  
Logická olympiáda (Mensa ČR) Kateřina Walterová, postup do krajského kola,  
  21. místo v krajském kole  
Prázdninový příběh (výtvarná soutěž 1. místo - Alžběta Košinová  
  ICM Prachatice) 2. místo - Kateřina Walterová  
  3. místo - Veronika Samešová  
  Čestné uznání - Petra Turinková  
Talent okresu Prachatice Jakub Jelen, kategorie přírodovědná   
Anglická konverzace 1. místo - Daniela Mrosková
  2. místo - Kateřina Walterová
Jihočeský zvonek 1. místo - Marcela Šipanová (okrskové kolo)
                 Marcela Šipanová (okresní kolo)
  1. místo - Marcela Šipanová, Daniela Mrosková (duo)
                (okrskové kolo)
  3.místo - Marcela Šipanová, Daniela Mrosková (duo)
                (okresní kolo)
  3. místo - Adriana Galabová (okrskové kolo)
Lipenský plaváček 1.místo - Viktor Budík
                Albert Budík
                Lucie Pečená
                Skoky do vody (všichni závodníci)
  2.místo - Josef Kadlec
                Alžběta Košinová
  3. místo - štafeta (Josef Kadlec, Albert Budík, Martina Hřebeková, Kateřina Walterová)
Mladí zdravotníci 5. místo v okrese - Jan Obranec, Marcela Šipanová, Kateřina Walterová, Daniela Mrosková, Martina Hřebeková
Turnaj ve vybíjené 12. místo v okrese
Lehkoatletický trojboj 2. místo - Ema Hrazánková
                 Viktor Budík
  3. místo - Karolína Kopfová
                 Alžběta Košinová
                 Matěj Novák
                 Daniela Mrosková