Umístění žáků v soutěžích ve škol. roce 2007/2008

 Šumavský zvonek Daniela Mrosková  3. místo v okrskové soutěži
 Anglická konverzace Leona Plášilová  2. místo v okrskové soutěži
  Marie Hnátková 3. místo v okrskové soutěži
 Talent okresu Prachatice Marie Hnátková užší nominace
  Pavlína Hovorková užší nominace
  Josef Šipan  užší nominace
 Talen Jihočeského kraje Marie Hnátková čestné uznání
 Lehkoatletický trojboj Matěj Novák 3. místo
  Štěpán Hejda 3. místo
  Kateřina Walterová 3. místo
  Jakub Jelen 2. místo
  Pavlína Hovorková 2. místo
Lipenský plaváček Petr Uhlíř 1. místo
  Alžběta Košinová 2. místo
  Pavlína Hovorková 3. místo
Orientační běh šumavskou přírodou David Hofman 3. místo
  Marie Hnátková 3. místo
  Jan Kaifer 2. místo 
  Markéta Walterová 2. místo
  Vladimír Nahodil 2. místo
  Kateřina Walterová 2. místo
  Petr Uhlíř 1. místo
  Adéla Petřáňová 1. místo
Výtvarná soutěž SROP Lenka Plášilová 4. místo
  Kateřina Hofmanová 4. místo
Matmatický klokan Jakub Jelen 1. místo v republikovém kole
  Ivo Hrazánek 1. místo v republikovém kole
Stop drogám školní družstvo 3. místo
Krajem Karla Klostermanna Markéta Walterová 2. místo v krajské soutěži
Jihočeská vesnice malovaná Jan Kaifer 4. místo v krajské soutěži

Úspěchy celé školy

Za práci s dětmi v základní škole jsme získali čestné uznání v soutěži Vesnice roku 2008.