Umístění žáků v soutěžích ve škol. roce 2006/2007

Šumavský zvonek Marie Hnátková 3. místo v okrskové soutěži
  Tereza Vostradovská 1. místo v okrskové soutěži
Anglická konverzace Kateřina Jančiová 3. místo v okrskové soutěži
Turisté vítáni Marie Hnátková 2. místo v republikové soutěži
(projekt Czech Tourismu) Kristýna Tichotová 2. místo v republikové soutěži
  Pavlína Hovorková 2. a 3. místo v republikových soutěžích
  Josef Šipan 2. a 3. místo v republikových soutěžích
  Kateřina Jančiová postup do republikového kola
  Anna Vostradovská postup do republikového kola
Lehkoatletický trojboj Marcela Šipanová  
(medailová umístění) Ivo Hrazánek  
  Adéla Petráňová  
  Jakub Jelen  
  Markéta Walterová  
  Petr Uhlíř  
  Pavlína Hovorková  
  Josef Šipan  
Výtvarná soutěž
Patrik Maška  
k roku Země Jan Kaifer  
 (užší kolo) Robert Neubauer  
  Petr Uhlíř  
  Markéta Walterová  

Úspěchy celé školy

Závěr inspekční zprávy ČSI ze dne 18.6.2007:

Problematika výchovy ke zdraví je optimálně začleněna do vzdělávacího programu školy. Řízení školy je koncepční, promyšleně směřuje k naplňování cílů zdravého životního stylu. Materiální a personální podmínky výrazně pozitivně ovlivňují dosahování těchto cílů. Život ve škole se řídí jasnými pravidly, které přijímají zaměstnanci i žáci. Ve výuce jsou využívány efektivní metody a formy, jsou respektovány individuální možnosti a schopnosti žáků, hodnotící systém plní pozitivně motivační funkci. Škola dbá na zajištění rovných příležitostí pro žáky.

Činnost školy vytváří předpoklady k tomu, aby se správné návyky související s výchovou ke zdraví staly běžnou součástí života žáků. Příkladné jsou všestranné aktivity školy, mimořádná je též spolupráce se zřizovatelem a s rodiči.