20. 1. 2010, 12:24:14

Adopce na dálku

S velkou radostí oznamujeme, že jsme letos pro Giriju (naši kammarádku z Indie) vybrali celkem 7 440,- , které nejen plně pokryjí náklady na roční školné (4 900,-), ale umožní i za zbývající peníze (2 540,- Kč) nakoupit školní potřeby i pro Girijinu třídu. Všem štědrým dárcům mockrát děkujeme!!!