25. 11. 2020, 11:39:17

Hurá - všichni do lavic :-)

Provoz ZŠ, ŠD a ŠJ od 30.11. 2020

Dne 30.11. 2020 bude obnoveno prezenční vyučování v ZŠ i pro žáky 3.,4. a 5. ročníku dle mírně upraveného rozvrhu hodin, provoz ve ŠD (pouze pro 1. a 2. ročník) a ŠJ za zpřísněných hygienických podmínek MŠMT a MZ:

1. ŠD bude v provozu pouze pro 1. a 2. ročník. (ranní i odpolední)
2. bude otevřena pro dojíždějící žáky z Kvildy již od 7.20 hod., žáci přijdou sami od autobusu do školy, pro ostatní žáky se škola otevírá od 7.30 hod.
3. Vyučování i pohyb žáků v ZŠ a v ŠD musí zatím probíhat v rouškách.
4. Vstup zákonným zástupcům není do budov povolen, čekají na děti venku po ohlášení zvonkem.
5. Vyučování pro 1. a 2. ročník končí v 11.40 hod., pro 3., 4. a 5. ročník ve 12.35 hod.
6. Žáci dojíždějící autobusem v případě zájmu budou pedagogem doprovozeni na oběd tak, aby buď stihli autobus na Kvildu ve 12.10 hod., nebo směrem do Vimperka ve 13.01 hod. (Učivo z posledních hodin si budou dle pokynů vyučujících doplňovat).
7. Ostatní půjdou na oběd po skončení vyučování, po obědě žáci 3., 4. a 5. roč. půjdou domů.
8. Nabízíme přihlášeným žákům 3.- 5. ročníků zajištění zájmové činnosti i v odpoledních hodinách, a to:
- V úterý Hrátky s němčinou (A. Braunová), 13.30 – 14.30 hod., Doučování (A. Braunová), 14.30 – 15.30 hod.
- Ve středu Prostorové vytváření (S. Horváthová), 13.30 – 15.15 hod.
- Pedagogická intervence – dle domluvy, ostatní kroužky podle další situace...
_____________________________________________________________________
Žádáme rodiče o vyplnění a vrácení do ZŠ k 30.11. 2020:

- Můj syn/ má dcera …………………………………………………………………………………...................
- Bude dojíždět autobusem ráno v………………………………………………………………………………..
  po vyučování v………………………………………………………………………………….
- Bude se stravovat ve ŠJ: ANO/ NE
- Bude navštěvovat ŠD: ANO/ NE                 nebo                            tyto zájmové kroužky:

 

 

V…………………………………………………………………………………………..dne
Podpis rodičů: