12. 11. 2020, 13:16:43

Návrat 1. a 2. ročníku do ZŠ

 Milí rodiče a žáčci, od středy 18.11. 2020 začíná prezenční výuka dle rozvrhu v ZŠ, 5. vyučovací hodina pro 2. ročník odpadá. ŠD, ŠJ, Klub AJ a NJ  se bude konat! Budeme nosit roušky.

3.-5. ročník se stále vzdělává distančně dle rozvrhu v TEAMS. Děti si stále mohou chodit pro oběd!

( V pondělí 16.11.- on-line výuka pro všechny, 17.11. státní svátek)