11. 10. 2020, 12:33:00

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. do 25. 10. 2020

 MŠ, ZŠ (1. st.) a ŠD – stejný režim jako doposud
- Je zakázán zpěv, plavecký výcvik a činnost kroužků. Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy. 2. hodina HV (Pěvecký sbor) povinná pro 4. a 5. ročník – bude nahrazena procvičováním učiva z ČJ a kvůli omezujícím opatřením ve ŠJ bude probíhat v úterý v ZŠ 6. vyučovací hodinu (12.40 – 13.25 hod.), pak půjdou žáci na oběd.
(krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol. )

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden, tedy od 26.- 30.10. 2020
(Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna)