29. 4. 2019, 12:13:06

A co nás čeká v květnu?

 3.5. - Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Vimperku pro 3.-5. roč., odjezd z Borových Lad linkovým autobusem v 7.10 hod., návrat ve 12.10 hod., s sebou svačinu, psací potřeby, přezůvky a 14,- Kč na autobus.

9.5. - Zdravotnická a záchranářská soutěž pro nominované, odjezd v 7.10 hod., návrat v 15.10 hod., sportovní oblečení, pláštěnku...

10.5. - Atletická soutěž ve Zdíkově - pro nominované

           Ukliďme Šumavu - sraz ve ŠD v 8.00 hod., sportovní oblečení, pláštěnku, psací potřeby

14.5. - projektový den pro MŠ v Bošicích, odjezd v 8.00 hod., návrat do 12.00 hod., bližší informace

15.5. besídka pro maminky v MŠ, pozvánka :-)

17.5. WOD - mezinární den orientačního běhu (u ZŠ od 8.00 hod.)

20.5. besídka pro maminky v ZŠ, pozvánka :-)

22.5. 2. kolo přírodovědné soutěže NP - nominovaní

24.5. fotografování školáků

24.-25.5. soustředění pěveckého sboru - sraz s koly (v bezvadném stavu) u ŠD ve 14.00 hod., s sebou helmu, pití, drobné na útratu, pláštěnku. Po návratu z výletu se ubytujeme ve škole, zhruba v 18.30 hod., do batohu si zabalte sportovní oblečení, spacák, baterku, večeři a snídani, dobrůtku pro ostatní...Rozejdeme se do 11.30 hod., těší se na vás Alena Braunová :-)

30.5. výlet k Vlčím výběhům v Srní, pro školáky k MDD, odjezd od ZŠ v 8.15 (pojedeme  přes Kvildu), návrat kolem 13.00 hod. na oběd, cena programu 40,- Kč, autobus zdarma :-). Hrátky s němčinou ve čtvrtek nebudou. 

3.- 4.6. Školní výlet :-)

6.6. Třídní schůzky, od 15.30 hod. v ZŠ