5. 5. 2017, 0:11:13

Přeshraniční spolupráce

Na začátku roku jsme vstoupili do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, projekt Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů.

30.5. nás čeká první společná aktivita - stavění krmelců v Mathu společně s německými dětmi. Vyjedeme v 8.00 hod. od ŠD, vrátíme se do 14.00 hod. Celá akce včetně dopravy a svačiny je zdarma! Pro cestu do Německa potřebuje každé dítě  CESTOVNÍ PAS nebo dětský občanský průkaz!