28. 8. 2014, 16:19:40

Je tu nový školní rok!

Včera, dnes a zítra - týdenní projekt 1. - 5. 9. 2014
PO Slavnostní zahájení školního roku, pasování školáků
ÚT Historické okénko – beseda s významnou osobností naší školy p. Elvírou Běhounovou
ST Na skok k „sousedům“ s bývalou žákyní naší školy - beseda o Německu s Marií Hnátkovou
ČT „Foukám, foukáš, foukáme“ – po stopách šumavských sklářů, exkurze Mauth
Odjezd objednaných autobusem v 8,00 hodin od ŠD, návrat na oběd do 12,30 hodin.
S sebou: svačinu, pití, pas, drobné kapesné v eurech
Hrátky na novém hřišti, sportovní oblečení a náladu s sebou!