4. 3. 2009, 20:55:37

Třídím, třídíš, třídíme...

Žáci 1. a 2. ročníku napsali v rámci projektu "Recyklohraní" práci o třídění odpadu v naší škole
- k nahlédnutí zde.