12. 12. 2011, 11:28:48

Zprávy od Ježíška

13.12. není pěvecký sbor, ale jsou flétny ;
14.12. vánoční dílna v ZŠ  od 8.00 do 11. 40, flétny nebudou, ve 14.00 ŠD jde bobovat na Matesák
18.12. koledování u kaple sv. Anny od 14.00
19.12. vánoční dílna v DDM Vimperk, odjezd linkovým autobusem z Borových Lad v 8.10, návrat
           ve 12.20, hrátky s němčinou nejsou. S sebou: noviny,přezůvky, svačinu, pití, 28 Kč na jízdné
21.12. vánoční besídka v ZŠ od 16.00
22.12. třídní vánoční nadílka, vánoční plavání (55 Kč, plavky, ručník)- od 10.00 do 11.30
Od 23.12. do 2.1. vánoční prázdniny
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ PANÍ UČITELKY!!!