30. 3. 2010, 22:08:36

Tradiční ples Unie rodičů

Tak jako každý rok pořádá Unie rodičů ples pro všechny přátele školy, na který srdečně zve všechny místní, přespolní i ty ze vzdálenějších míst!!! Letos se bude konat v sobotu 24.4. opět v místním hostinci U Černého vlka. Vyhrávat k poslechu a tanci  nám bude dobře známý Tiket. Žádáme všechny rodiče, přátele a známé o zajištění tomboly. Shromažďovat ji můžete v ZŠ, MŠ, ŠD nebo na obci.